Om oss

Med en hög kompetensprofil inom affärs- och verksamhetsutveckling vill vi vara ett oberoende, tillförlitligt och självklart val för våra kunder.

Vi vill erbjuda våra kunder kompetens och erfarenhet, levererat med entusiasm.

Vi vill alltid tillföra något extra och överträffa våra uppdragsgivares förväntningar i varje leverans. 

Lång erfarenhet och mångåriga relationer.

FiDo Consulting består av ett erfaret ledarteam med mångårig erfarenhet av konsultverksamhet från både större och mindre organisationer. Vår erfarenhet formar vår värdegrund, vi vet att nöjda konsulter med en trygg "hemma hamn" borgar för det bästa resultatet i de uppdrag vi åtar oss.

Vi arbetar löpande med uppföljning och kundnöjdhet, likaså med engagemang och nöjdhet bland våra konsulter. 

Just nu i pågående projekt ger våra kunder oss ett snittbetyg på 3.8/4. Något vi naturligtvis är mycket stolta över.


Ett coachande förhållningssätt

Från uppdragsspecificering till genomförande och avslut har vi ett coachande förhållningssätt. Det betyder att vi ger förutsättningar för din verksamhet att utvecklas tillsammans med våra engagerade konsulter.

"A one-bus-company"

Vi vill vara "A One-bus-company”. Med ” A one-bus-company” menar vi ett företag med så där lagom många medarbetare, vi får plats i en buss, vi känner varandra och tycker om att ha kul på jobbet. 

Miljöarbete, hållbarhet och engagemang

FiDo Consulting vill bidra till hållbarhet, dels för varje medarbetare i form av balans mellan arbete och fritid, dels som företag genom att bidra till samhället i stort. Vårt hållbarhetsarbete bygger på vårt gemensamma engagemang och våra kunskaper. Vi väljer årligen några områden som vi vill stödja genom bidrag och genom praktiska aktivieteter, läs mer om de senaste årens aktivieteter på sidan Konsult hos FiDo.

Miljöarbete genom rutiner

FiDo Consulting arbetar för att bidra till Sveriges miljökvalitetsmål och generationsmålet för miljöarbete genom rutiner för att minska miljöbelastningen vid genomförande av våra uppdrag och löpande verksamhet. Syftet med våra miljörutiner är att direkt och indirekt minska den miljöbelastning och det bruk av naturresurser som hänger samman med FiDo Consultings verksamhet. 

FiDo Consultings ska fortlöpande tillse att miljö- och naturresursaspekter beaktas i planer och beslut. Vi strävar efter att våra rutiner för att minska miljöbelastningen ska vara en naturlig och integrerad del i den löpande verksamheten. De områden vi identifierat och som vi följer upp är resor och transporter, energiförbrukning, avfall, leverantörer och inköp.