Försäkring, Liv & Pension

Vår expertis inom Försäkring, Liv & Pension.

FiDos konsulter förenar djup branscherfarenhet med passion för Försäkring, Liv & Pension!
Försäkringsmarknaden befinner sig i en intensiv förändring. Kunder förväntar sig snabbhet, tydlighet och jämförbarhet, HealthTech och InsureTech hintar om nya aktörer och tjänster. Kraven ökar på automatisering och digitalisering och nya typer av försäkringslösningar samtidigt pågår en standardisering av marknadens försäkringssystem.

FiDo erbjuder ett starkt team specialister som har både bredd och djup i sina erfarenheter och som kompletterar kundens team. Inom Försäkring, Liv & Pension arbetar vi idag exempelvis med:

  • Strategi, facilitering av målbild och genomförandeplan
  • Omställning mot standardiserade och marknadsgemensamma försäkringssystem
  • Agila roller såsom Product Owner/ Product Manager, Epic Owners eller produktspecialist.
  • Program- och Projektledning
  • Verksamhetsexpertis för kravställning och processutveckling

FiDo tycker till

Kundmötet och regelverken

Regelverken för aktörer inom bank, finans och försäkring blir fler och hårdare – men samtidigt förväntar sig kunderna en enklare och mer sömlös interaktion.

Bygg på den förändring som är igång

I dag står flertalet banker och försäkringsbolag inför stora omställningar. Hur hanterar man förändringsagendan på ett effektivt sätt?

Bli konsult hos FiDo

Vi samlar varje dag intryck och erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Även om varje uppdrag och uppdragsgivare är unik så har ju bank och försäkringsbranschen på många sätt liknande möjligheter och utmaningar. FiDo kompetenshubbar utbyter erfarenheter kring aktuella ämnen så som agila arbetssätt, framtiden för realtidsbetalningar och eller hur förändringar få fäste på ett effektivt sätt. Detta delar vi med oss av i ”FiDo tycker till”. Ta del av våra senaste inlägg från DI Digital och Digi-seminarier.