Behöver din verksamhet nya infallsvinklar, ny energi och extra genomförandekraft?

Hör av dig till oss med dina frågor om affärs- och verksamhetsutveckling inom bank och finans.Vi har idéer och beprövade metoder som vi gärna delar med dig.
Vi är oberoende specialister inom affärs-  och  verksamhetsutveckling med fokus på bank och finans.
Våra uppdragsgivare är vanligen ansvariga för exempelvis privat/företagsbank, betal- eller försäkringstjänster.
Vi är konsulter som tillför djup och bred erfarenhet från finansbranschen levererat med hög kvalitet, energi och entusiasm.

Branschinsikt och affärsförståelse

Vi har erfarenhet från branschen, ofta inom en eller flera nischer. Vi känner oss hemma i miljön, känner till reglerna och talar samma språk.

Metodkunnande och erfarenhet

Brett och praktiskt kunnande inom strategi, målbildsarbete förändringsledning, projekt- och programledning, krav och processkartläggning, vi kan stötta i alla faser av förändring och utveckling.

Ett coachande förhållningssätt

Från uppdragsspecificering till genomförande och avslut har vi ett coachande förhållningssätt. Det betyder att vi ger förutsättningar för din verksamhet att utvecklas tillsammans med våra engagerade konsulter.