Förändringsledning

"Att ändra teknik och processer är enkelt – att ändra på folk är svårt!"

Professionell förändringsledning har blivit ett allt viktigare verktyg för den ledning som vill genomföra större förändringar. Att arbeta strukturerat med organisationens förståelse, vilja och genomförandekraft är avgörande för om investeringen i ny teknik och nya arbetssätt blir verklighet. Förändringsledningen är den sammanhållande kraften i dessa lägen.

FiDo erbjuder mångårigt erfarna och certifierade specialister inom förändringsledning med spets inom bank och försäkring, det innebär att ditt team berikas med metodkunskapen och verksamhetsförståelse i kombination. Vi arbetar idag exempelvis med:

  • Strategi, facilitering av målbild och genomförandeplan
  • Uppstart av förändringsprogram tillsammans med ledning och i nära samverkan med exempelvis de agila teamen.
  • Ledning och uppföljning av förändringsagenda tillsammans med ledning och chefer
  • Verksamhetsexpertis för kravställning och processutveckling

FiDo tycker till

Bygg på den förändring som är igång

I dag står flertalet banker och försäkringsbolag inför stora omställningar. Hur hanterar man förändringsagendan på ett effektivt sätt?

Agila arbetssätt behöver en ny typ av förändringsledning

De flesta organisationer arbetar mot ett mer agilt arbetssätt. Vi erbjuder konsulter som kan ikläda sig rollen som produktspecialist, produktägare, krav- eller processutvecklare oberoende av arbetssätt (agilt, traditionellt eller en hybrid).

Bli konsult hos FiDo

Vi samlar varje dag intryck och erfarenheter som vi gärna delar med oss av.

Även om varje uppdrag och uppdragsgivare är unik så har ju bank och försäkringsbranschen på många sätt liknande möjligheter och utmaningar. FiDo kompetenshubbar utbyter erfarenheter kring aktuella ämnen så som agila arbetssätt, framtiden för realtidsbetalningar och eller hur förändringar få fäste på ett effektivt sätt. Detta delar vi med oss av i ”FiDo tycker till”. Ta del av våra senaste inlägg från DI Digital och Digi-seminarier.