Vår expertis

Vi hjälper våra uppdragsgivare att lyckas i förändringens alla skeden. Från oberoende strategisk rådgivning och utredningar till genomförande och avslut. 

Vi erbjuder kvalificerade konsulter för kortare utredningar eller längre åtaganden i form av förändringsledning, affärs och verksamhetsutveckling, projekt- och programledning, agil coaching och kravledning. Alla våra konsulter har erfarenhet från bank, finans och försäkring.

Aktuellt från DI Digital - Bygg på den förändring som är igång!

I dag står flertalet banker och försäkringsbolag inför stora omställningar, i en bransch som länge varit skonad från förändringar.

FiDo är konsultbolaget som åstadkommer förbättringar och landvinningar – så att ditt företag inte hamnar efter. Läs hela artikeln på DI Digital.

 

 

Bank, finans och försäkring

 • Privatmarknad /Retail banking
 • Kapitalförvaltning
 • Företagsmarknad
 • Betalningar
 • Försäkring
 • Liv och pension
 • Kapitalmarknad
 • Digitalt kundmöte
 • Regelverk

Metod och genomförandekraft

 • Produktutveckling
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Agila arbetssätt
 • Projektledning
 • Programledning
 • Kravfångst
 • Processutveckling

Vi känner ett stort ansvar för de uppdrag vi åtar oss, med rätt person och rätt kompetens på plats, vill vi säkerställa din framgång, och värna om ett långsiktigt förtroende.


Ett urval av våra erbjudanden

Verksamhetsspecialist till ditt agila team

De flesta organisationer arbetar mot ett mer agilt arbetssätt. Då du är i behov av att komplettera ditt team med konsultstöd, vill du kanske att de även ska bidra till moderna arbetssätt. Vi erbjuder konsulter som har lyckosamma projekt i sin CV, konsulter som kan ikläda sig rollen som produktägare, krav och processhanterare, vara bryggan mellan affär och IT. Vi kan visa hur vi hjälpt organisationer att förändras parallellt med att de prioriterade initiativen ros i hamn.

Regelverk som del av affärsutvecklingen

Regelverksfloran är stor på finansmarknadens alla områden. Vi behöver anpassa oss snabbt till nya förutsättningar. Många organisationer har bara "näsan över ytan" - man klarar kraven, men har inte hunnit titta på konkurrensfördelarna som PSD2, IDD, GDPR och andra regelverk faktiskt kan bidra till. Våra konsulter har arbetat med dessa regelverk ur ett affärsutvecklande perspektiv. Vi kan visa vad hur vi arbetat med compliance och affärsutvecklng parallellt inom exempelvis, betalningar, försäkring och andra områden.

Förändringsledning från ax till limpa

För oss handlar förändringsledning om att nå önskad effekt av de initiativ och projekt som organisationen genomför. Förändringsledning handlar om förberedelse och genomförande av förändring på lednings-, grupp och individnivå. Säkerställande att processer och strukturer stödjer vår målsättning. Vi erbjuder stöd i förändringens alla skeden, från uppstart och analys till genomförande. Vi kan visa hur vi hjälpt och stöttat då en organisation ska ta sig från en position till en annan.

FiDo betyder förtroende, ordet härstammar från latin (fidere,fisus) och betyder ”jag litar på”. För oss betyder FiDo även "kul på jobbet".