Vår expertis

FiDo erbjuder konsulter med lång erfarenhet från bank och försäkring. Vi hjälper våra uppdragsgivare att lyckas i förändringens alla skeden, från identifiering av mål och road map till analys och effektivt genomförande.

Specialistkompetens bank, finans och försäkring
 • Bank, privat och företag
 • Betalningar
 • Försäkring
 • Liv och pension
 • Långsiktigt sparande
 • Digitalt kundmöte
 • Regelverk
Metod och genomförandekraft
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Agila roller och arbetssätt
 • Projekt- och programledning
 • Kravfångst
 • Processutveckling, automatisering, digitalisering

FiDo tycker till - Lyssna till vårt senaste seminarium och läs våra artiklar på DI Digital

 

Tack alla som deltog på FiDos senaste digi-seminarium! Ämnet  var "Hur vi skapar tydlighet mellan visioner, mål och effekthemtagning i guidningen av team i det dagliga agila arbetet. Lyssna igen via länken i bilden ovan.


Så framtidssäkras kundmötet när regelverken skärps samtidigt som kunderna kräver enklare processer

Regelverken för aktörer inom bank, finans och försäkring blir fler och hårdare – men samtidigt förväntar sig kunderna en enklare och mer sömlös interaktion. Läs  intervju med Fidos konsulter på DI Digital. 


Bygg på den förändring som är igång!

I dag står flertalet banker och försäkringsbolag inför stora omställningar. Hur hanterar man förändringsagendan på ett effektivt sätt? Läs hela artikeln, intervju med FiDos konsulter på DI Digital.

Ett urval av våra erbjudanden

Verksamhetsspecialist i agila team

De flesta organisationer arbetar mot ett mer agilt arbetssätt. Vi erbjuder konsulter som kan ikläda sig rollen som produktspecialist, produktägare, krav- eller processutvecklare oberoende av arbetssätt (agilt, traditionellt eller en hybrid).

Förändringsledning i komplex miljö

 Förändringsledning handlar om förberedelse och genomförande av förändring på lednings-, grupp och individnivå. Säkerställande att processer och strukturer stödjer vår målsättning. Vi erbjuder stöd i förändringens alla skeden, från uppstart och analys till genomförande. 

Regelverk och affärsutveckling

Regelverksfloran är stor på finansmarknadens alla områden.  FiDos konsulter arbetar ofta med dessa regelverk ur ett affärsutvecklande perspektiv. 

FiDo betyder förtroende, ordet härstammar från latin (fidere,fisus) och betyder ”jag litar på”. För oss betyder FiDo även "kul på jobbet".