Om oss

Med en hög kompetensprofil inom affärs- och verksamhetsutveckling vill vi vara ett oberoende, tillförlitligt och självklart val för våra kunder.

Vi vill erbjuda våra kunder kompetens och erfarenhet, levererat med entusiasm. 

Vi vill alltid tillföra något extra och överträffa våra uppdragsgivares förväntningar i varje leverans. 

Lång erfarenhet och mångåriga relationer 

 FiDo Consulting består av ett erfaret ledarteam med mångårig erfarenhet av konsultverksamhet från både större och mindre organisationer. Vår erfarenhet formar vår värdegrund, vi vet att nöjda konsulter med en trygg "hemma hamn" borgar för det bästa resultatet i de uppdrag vi åtar oss.

Vi arbetar löpande med uppföljning och kundnöjdhet, likaså med engagemang och nöjdhet bland våra konsulter. 

Just nu i pågående projekt ger våra kunder oss ett snittbetyg på 3.9/4. Något vi naturligtvis är mycket stolta över.

"A one-bus-company"

Vi vill vara "A One-bus-company”. Med ” A one-bus-company” menar vi ett företag med så där lagom många medarbetare, vi får plats i en buss, vi känner varandra och tycker om att ha kul på jobbet. 


 

Just nu:   kundnöjdhet

3.8 av 4

 


Hållbarhet och engagemang

FiDo Consulting vill bidra till hållbarhet, dels för varje medarbetare i form av balans mellan arbete och fritid, dels som företag genom att bidra till samhället i stort. Vårt hållbarhetsarbete bygger på vårt gemensamma engagemang och våra kunskaper.

År 2021 har vi enats om att fortsätta stötta FNs hållbarhetsmål nr 3, God Hälsa och Välbefinnande, genom att stötta Röda Korset i sitt arbete med att hjälpa och stötta människor under Covid19 pandemin.

År 2020 har vi enats om att stödja FNs Hållbarhetsmål nr 3, God Hälsa och Välbefinnande samt nr 10, Minskad Ojämlikhet. Detta planerar vi göra genom volontärarbete samt ekonomiskt bidrag till Röda Korset. Årets påskägg till kunder ersattes av ett ekonomiskt bidrag till hjälparbete kring Covid19, dessutom anordnade vi ett eget digitalt finanslopp, där varje löpare genererade ett ytterligare bidrag till Röda Korset.

År 2019 enades vi om att bidra till FNs hållbarhetsmål 12 och 13, dvs bidra till "Hållbar konsumtion och produktion" samt "Bekämpa klimatförändändringarna". Detta utmynnade i två aktiviteter, att utmana oss själva, våra kunder, partners och leverantörer till att minska användandet av engångsplast, samt att vi inledde vår höst kick-off med Plogging. Vi dessutom avrundade året med ett bidrag till Naturskyddsföreningens "Ett friskt hav" i samband med tack till våra kunder.

Vi delar och inspirerar även varandra med våra intressen, något som får oss att prova nya saker på våra sammmankomster och konferenser. 

Finansloppet, entreprenörskap på fjället med Åreguiderna, plogging och rodd år några av highlights från FiDos sammankomster.