FiDo Consulting är specialister inom affärs och verksamhetsutveckling med fokus på bank och försäkring.

Behöver din verksamhet nya infallsvinklar, ny energi och extra genomförandekraft?


Hör av dig till oss, vi har kunskap och erfarenhet som vi gärna delar med dig.

Vi har branschkunskap, affärsförståelse, metodkunnande och ett coachande förhållningssätt.
Våra konsulter är certifierade inom förändringsledning, processanalys, agila arbetssätt och traditionell projektledning.
Våra uppdragsgivare är vanligen ansvariga inom privat/ företagsbank, fintech samt liv, pension och sakförsäkring.
Vi erbjuder djup och bred erfarenhet, levererat med hög kvalitet, energi och entusiasm.

Branschinsikt och affärsförståelse

Vi har erfarenhet från branschen, ofta inom en specifik nisch såsom betalningar eller liv och pension. Vi känner oss hemma i miljön, vi känner till de aktuella reglelverken och talar kundens språk.

Metodkunnande och erfarenhet

Brett och praktiskt kunnande inom strategi, målbildsarbete förändringsledning, projekt- och programledning, krav och processkartläggning, vi kan stötta i alla faser av förändring och utveckling.

Ett coachande förhållningssätt

Från uppdragsspecificering till genomförande och avslut har vi ett coachande förhållningssätt. Det betyder att vi ger förutsättningar för din verksamhet att utvecklas tillsammans med våra engagerade konsulter.